14:00 Serija predavanja (Biblijski Otvoreni Univerzitet, Biblijske konferencije, Zdravstvene emisije i druge serije) (r. 20:00)
15:00 Deca pevaju (sledeće emitovanje: 21:00)
16:00 Serijali (Harmonija evandjelja/Pouke za decu) (r. 22:00)
17:00 Muzika sa prizvukom naših prostora (sledeće emitovanje: 23:00)
18:00 Biblija redom (poslednje emitovanje u danu)
19:00 Klasični arhiv (sledeće emitovanje: 01:00)