20:00 Serija predavanja (Biblijski Otvoreni Univerzitet, Biblijske konferencije, Zdravstvene emisije i druge serije) (poslednje emitovanje u danu)
21:00 Deca pevaju (sledeće emitovanje: 03:00)
22:00 Serijali (Harmonija evandjelja/Pouke za decu) (poslednje emitovanje u danu)
23:00 Muzika sa prizvukom naših prostora (sledeće emitovanje: 05:00)